Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Transport sanitarny - Rozpoznanie cenowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej zwraca się z prośbą o wycenę usług transportowych , w celu przeprowadzenia rozpoznania cenowego na rok 2012 (styczeń-grudzień)...

czytaj dalej »

Przetarg nieograniczony

Kalwaria Zebrzydowska: NA DOSTAWĘ LABORATORYJNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH NA ROK 2012 Numer ogłoszenia: 362810 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

czytaj dalej »

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 3 w Przytkowicach

Przetarg nieograniczony

czytaj dalej »

Modernizacja kotłowni gazowej w Zespole Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa i montaż lodowiska składanego na boisku wielofunkcyjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w ramach programu rządowego Biały Orlik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Strona 98 z 99