Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

[26.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [04.10.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ [04.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [10.10.2018] Pytania i odpowiedzi [12.10.2018] Pytania i odpowiedzi [15.10.2018] Pytania i odpowiedzi [15.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [19.10.2018] Informacja z otwarcia ofert [24.10.2018] Zawiadomienie o częściowym unieważnieniu postępowania [02.11.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.11.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [19.07.2019] Ogłoszenie o zmianie umowy

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania

[25.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [09.10.2018] Informacja o modyfikacji treści SIWZ [09.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [12.10.2018] Informacja z otwarcia ofert [24.10.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.11.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[11.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [26.09.2018] Informacja z otwarcia ofert [11.10.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [29.10.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa obiektu małej architektury (skatepark) w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

[16.08.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [31.08.2018] Informacja z otwarcia ofert [07.09.2018] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [10.09.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2018/2019 z podziałem na 14 zadań

[07.08.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [13.09.2018] Informacja z otwarcia ofert [17.10.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.11.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 10 z 94