Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części

[05.12.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [13.12.2018] Informacja z otwarcia ofert [18.12.2018] Informacja o częściowym unieważnieniu postępowania [18.12.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.01.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [23.01.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach

[25.10.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [29.10.2018] Pytania i odpowiedzi [06.11.2018] Pytania i odpowiedzi [06.11.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [08.11.2018] Pytania i odpowiedzi [13.11.2018] Informacja z otwarcia ofert [31.12.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [22.01.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie GminyKalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

[10.10.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [11.10.2018] Informacja dotycząca przetargu [16.11.2018] Informacja z otwarcia ofert [28.12.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.01.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brodach oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach z podziałem na 2 zadania

[26.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [04.10.2018] Pytania i odpowiedzi oraz informacja o modyfikacji treści SIWZ [04.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [10.10.2018] Pytania i odpowiedzi [12.10.2018] Pytania i odpowiedzi [15.10.2018] Pytania i odpowiedzi [15.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [19.10.2018] Informacja z otwarcia ofert [24.10.2018] Zawiadomienie o częściowym unieważnieniu postępowania [02.11.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.11.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [19.07.2019] Ogłoszenie o zmianie umowy

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 4 zadania

[25.09.2018] Ogłoszenie o zamówieniu [09.10.2018] Informacja o modyfikacji treści SIWZ [09.10.2018] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [12.10.2018] Informacja z otwarcia ofert [24.10.2018] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [06.11.2018] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 9 z 94