Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

[26.05.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [29.05.2020] Pytanie i odpowiedź [10.06.2020] Informacja z otwarcia ofert [3.07.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [4.08.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego w km 0+003 – 0+523 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

[15.05.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [25.05.2020] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [2.06.2020] Informacja z otwarcia ofert [25.06.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [7.07.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020

[16.03.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [20.03.2020] Informacja dotycząca składania i otwarcia ofert [20.03.2020] Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia [24.03.2020] Informacja z otwarcia ofert [7.04.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [27.04.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[27.02.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [13.03.2020] Informacja z otwarcia ofert [24.03.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [8.04.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym

[16.01.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [23.01.2020] Pytania i odpowiedzi [31.01.2020] Informacja z otwarcia ofert [3.03.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [17.03.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 6 z 99