Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, budowa schodów zewnętrznych pożarowych, izolacji termicznej i przeciwwodnej, przebudowa dachu z instalacją odgromową Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach

[14.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [26.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ oraz inne informacje [28.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ [02.09.2020] Informacja z otwarcia ofert [18.09.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [6.10.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

[14.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [17.09.2020] Informacja z otwarcia ofert [22.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [18.01.2021] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej

[11.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [14.08.2020] Pytania i odpowiedzi [14.08.2020] Pytania i odpowiedzi [20.08.2020] Informacja o zmianie treści SIWZ [25.08.2020] Pytania i odpowiedzi, informacja o zmianie SIWZ [28.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ [31.08.2020] Informacja z otwarcia ofert [11.09.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [6.10.2020] Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

[15.07.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [3.08.2020] Informacja z otwarcia ofert [7.08.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.08.2020] Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice z podziałem na zadania

[8.07.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [3.08.2020] Informacja z otwarcia ofert [20.08.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 5 z 99