Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 części

[29.08.2019] Ogłoszenie o zamówieniu [06.09.2019] Informacja z otwarcia ofert [10.09.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

[30.07.2019] Ogłoszenie o zamówieniu [09.08.2019] Pytania i odpowiedzi [14.08.2019] Informacja z otwarcia ofert [28.08.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [26.09.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Rozbudowa i przebudowa zaplecza kuchennego przy Świetlicy Wiejskiej w Barwałdzie Średnim

[26.07.2019] Ogłoszenie o zamówieniu [31.07.2019] Informacja o modyfikacji treści SIWZ [14.08.2019] Informacja z otwarcia ofert [02.09.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [12.09.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminyKalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań

[26.07.2019] Ogłoszenie o zamówieniu [03.09.2019] Informacja z otwarcia ofert [12.09.2019] Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części zamówienia [03.10.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [21.10.2019] Informacja o sprostowaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.11.2019] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 6 w Leńczach

[25.07.2019] Ogłoszenie o zamówieniu [31.07.2019] Pytania i odpowiedzi [05.08.2019] Pytania i odpowiedzi [14.08.2019] Informacja z otwarcia ofert [29.08.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 4 z 94