Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska - Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska tj. Przytkowice Grabie III - zapytanie ofertowe

[8.12.2020] Zapytanie ofertowe [10.12.2020] Pytania i odpowiedzi [14.12.2020] Pytania i odpowiedzi [17.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [17.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[2.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne [9.12.2020] Treść pytań i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu [16.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [11.01.2021] Informacja o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2021

[12.11.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [23.11.2020] Informacja z otwarcia ofert [18.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [11.01.2021] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016 - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

[05.11.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [18.11.2020] Treść pytań i odpowiedzi, informacja o zmianie siwz [23.11.2020] Informacja z otwarcia ofert [03.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.12.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska - zapytanie ofertowe

[5.10.2020] Zapytanie ofertowe [7.10.2020] Pytania i odpowiedzi [8.10.2020] Sprostowanie i uzupełnienie [9.10.2020] Sprostowanie i uzupełnienie

czytaj dalej »

Strona 3 z 99