Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Rozbudowa szkoły - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny

[03.08.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [07.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [14.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [17.08.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [04.09.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.09.2015] Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.09.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2015/2016 z podziałem na 14 zadań

[30.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [24.09.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadań nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i unieważnieniu postępowania w zakresie Zadań nr 1, 2 i 8 [04.11.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach zadania pn.: Przebudowa DW 953 w zakresie: budowy chodnika, budowy zatok autobusowych, przebudowy jezdni i pobocza, przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej...

[15.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [04.08.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.08.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym z zapleczem, biblioteką i świetlicą wraz z instalacjami w miejscowości Stanisław Dolny

[14.07.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [24.07.2015] Pytania i odpowiedzi [24.07.2015] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [30.07.2015] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 2 zadania

[27.05.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [01.07.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.07.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Brody-Zebrzydowice w km 1+123 - 1+325 w miejscowości Brody

[07.05.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [09.06.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [22.06.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[27.03.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [28.04.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.05.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[20.03.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[13.03.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [16.03.2015] Pytania i odpowiedzi [17.03.2015] Pytanie i odpowiedź [18.03.2015] Pytania i odpowiedzi [19.03.2015] Informacja dotycząca przetargu [19.03.2015] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [20.03.2015] Pytania i odpowiedzi [27.03.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [01.04.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[25.02.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej Leńcze - Przytkowice w zakresie: przebudowy jezdni i poboczy, budowy chodnika, rozbudowy kanalizacji deszczowej, budowy i remontu urządzeń odwadniających oraz remont zjazdów w km 0+843,00 - 1+815,00 w miejscowości Leńcze

[10.02.2015] Ogłoszenie o zamówieniu, [13.02.2015] Informacje dotyczące przetargu, [17.02.2015] Pytanie i odpowiedź, [23.02.2015] Pytania i odpowiedzi oraz inne informacje, [24.02.2015] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, [17.03.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [31.03.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[23.01.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje  

czytaj dalej »

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[16.01.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje

czytaj dalej »

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015

[12.01.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[12.01.2015] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015

[07.01.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenia i prowadz

[05.01.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015

[19.12.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenia i prowad

[11.12.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2015

[26.11.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Strona 5 z 22