Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2011/2012 z podziałem na 14 zadań

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 21 z 21