Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Przebudowa ul. Dworcowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w km 0+245 - 0+375

1.04.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

25.03.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu 9.04.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 9.04.2021 r. - informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

22.03.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 22.03.2021 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 7.04.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 7.04.2021 r. - informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Przebudowa bieżni wokół boiska sportowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

18.03.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 31.03.2021 r. - pytania i odpowiedzi; 1.04.2021 r. - pytania i odpowiedzi; 6.04.2021 r. - pytania i odpowiedzi; 6.04.2021 r. - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 12.04.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 12.04.2021 r. - informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzycach Wielkich

8.03.2021 r. - ogłoszenie o zamówieniu; 24.03.2021 r. - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 24.03.2021 r. - informacja z otwarcia ofert; 8.04.2021 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

17.02.2021 - ogłoszenie o zamówieniu; 8.03.2021 - informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 8.03.2021 - informacja z otwarcia ofert; 25.03.2021 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania; 25.03.2021 - ogłoszenie o wyniku postępowania

czytaj dalej »

Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego, weryfikacji projektów branży sanitarnej i elektrycznej oraz weryfikacji raportów z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską dla za(...) - zapytanie ofertowe

 

czytaj dalej »

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej" (...) - zapytanie ofertowe ponowne

 

czytaj dalej »

Transmisja z otwarcia ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. Rozpoczęcie transmisji: 25 stycznia 2021 r. o godz. 12.00.https://www.youtube.com/channel/UCg5zehQJiNLFBQF7gHzcbCQ

czytaj dalej »

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej dla zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwarii Zebrzydowskiej" (...) - zapytanie ofertowe

 

czytaj dalej »

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

[30.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [18.01.2021] Pytania i odpowiedzi [18.01.2021] Informacja o zmianie treści SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [25.01.2021] Informacja z otwarcia ofert

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju – kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[29.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [21.01.2021] Informacja o unieważnieniu zamówienia [21.01.2021] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogi gminnej Zebrzydowice Wudyka oraz sieci kablowej 0,4 kV na skrzyżowaniu z drogą nr 953 Skawina – Kalwaria Zebrzydowska w Zebrzydowicach odcinek 070 KM 1.327

28.12.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu 14.01.2021 - Informacja z otwarcia ofert 1.02.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.02.2021 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części

[18.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [29.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [30.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2021 roku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska - zapytanie ofertowe

[8.12.2020] Zapytanie ofertowe [10.12.2020] Pytania i odpowiedzi [14.12.2020] Pytania i odpowiedzi [17.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [17.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska - Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska tj. Przytkowice Grabie III - zapytanie ofertowe

[8.12.2020] Zapytanie ofertowe [10.12.2020] Pytania i odpowiedzi [14.12.2020] Pytania i odpowiedzi [17.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [17.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[2.12.2020] Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne [9.12.2020] Treść pytań i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu [16.12.2020] Informacja z otwarcia ofert [11.01.2021] Informacja o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2021

[12.11.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [23.11.2020] Informacja z otwarcia ofert [18.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [11.01.2021] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi wewnętrznej Wudyka w km 0 + 016 - 1 + 492 w miejscowości Zebrzydowice, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat wadowicki

[05.11.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [18.11.2020] Treść pytań i odpowiedzi, informacja o zmianie siwz [23.11.2020] Informacja z otwarcia ofert [03.12.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.12.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska - zapytanie ofertowe

[5.10.2020] Zapytanie ofertowe [7.10.2020] Pytania i odpowiedzi [8.10.2020] Sprostowanie i uzupełnienie [9.10.2020] Sprostowanie i uzupełnienie

czytaj dalej »

Strona 1 z 25