Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Kalwaria Zebrzydowska-Skawina przy dofinansowaniu do 1 wozokilometra do granicy gminy Kalwaria Zebrzydowska - zapytanie ofertowe

[5.10.2020] Zapytanie ofertowe [7.10.2020] Pytania i odpowiedzi [8.10.2020] Sprostowanie i uzupełnienie [9.10.2020] Sprostowanie i uzupełnienie

czytaj dalej »

Budowa oświetleń na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na zadania

[30.09.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [16.10.2020] Informacja z otwarcia ofert [26.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania nr 2, 3, 6, 7 [27.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania nr 1, 4, 5

czytaj dalej »

Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 3 zadania

[24.09.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [09.10.2020] Informacja z otwarcia ofert [22.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

[16.09.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [28.09.2020] Pytania i odpowiedzi do SIWZ [01.10.2020] Informacja z otwarcia ofert [09.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2020/2021 z podziałem na 14 zadań

[31.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [01.10.2020] Informacja z otwarcia ofert [20.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [23.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym

[24.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [08.09.2020] Informacja z otwarcia ofert [17.09.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.10.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie wymagań przeciwpożarowych, budowa schodów zewnętrznych pożarowych, izolacji termicznej i przeciwwodnej, przebudowa dachu z instalacją odgromową Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach

[14.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [26.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ oraz inne informacje [28.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ [02.09.2020] Informacja z otwarcia ofert [18.09.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [6.10.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

[14.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [17.09.2020] Informacja z otwarcia ofert [22.10.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Wymiana nawierzchni ogólnodostępnego boiska sportowego do piłki nożnej „Orlik” w Kalwarii Zebrzydowskiej

[11.08.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [14.08.2020] Pytania i odpowiedzi [14.08.2020] Pytania i odpowiedzi [20.08.2020] Informacja o zmianie treści SIWZ [25.08.2020] Pytania i odpowiedzi, informacja o zmianie SIWZ [28.08.2020] Pytanie i odpowiedź do SIWZ [31.08.2020] Informacja z otwarcia ofert [11.09.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [6.10.2020] Ogłoszenie u udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kontynuacja budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej

[15.07.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [3.08.2020] Informacja z otwarcia ofert [7.08.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.08.2020] Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice z podziałem na zadania

[8.07.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [3.08.2020] Informacja z otwarcia ofert [20.08.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej nr K470115 "Strona Proboszczowa" w km od 0+018,9 do 0+516,6 (odcinek I), w km od 0+582,6 do km 0+763,4 (odcinek II) w miejscowości Zebrzydowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

[26.05.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [29.05.2020] Pytanie i odpowiedź [10.06.2020] Informacja z otwarcia ofert [3.07.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [4.08.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej ul. Piłsudskiego w km 0+003 – 0+523 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Kalwaria Zebrzydowska

[15.05.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [25.05.2020] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [2.06.2020] Informacja z otwarcia ofert [25.06.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [7.07.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2020

[16.03.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [20.03.2020] Informacja dotycząca składania i otwarcia ofert [20.03.2020] Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia [24.03.2020] Informacja z otwarcia ofert [7.04.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [27.04.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

[27.02.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [13.03.2020] Informacja z otwarcia ofert [24.03.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [8.04.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa kablowej sieci oświetleniowej niskiego napięcia w Barwałdzie Górnym

[16.01.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [23.01.2020] Pytania i odpowiedzi [31.01.2020] Informacja z otwarcia ofert [3.03.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [17.03.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

[9.01.2020] Ogłoszenie o zamówieniu [17.01.2020] Informacja z otwarcia ofert [24.01.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [30.01.2020] Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty [31.01.2020] Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej [17.02.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zarządzanie budynkami stanowiącymi własność gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 lutego do 31 lipca 2020 r.

[16.12.2019] Ogłoszenie o zamówieniu [16.12.2019] Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia [30.12.2019] Informacja z otwarcia ofert [13.01.2020] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [17.02.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Pełnienie funkcji wychowawców świetlic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na części

[13.12.2019] Ogłoszenie o zamówieniu [24.12.2019] Informacja z otwarcia ofert [31.12.2019] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [14.01.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2020

[4.12.2019] Ogłoszenie o zamówieniu [12.12.2019] Informacja z otwarcia ofert [27.12.2019] Informacja o unieważnieniu postępowania [7.01.2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 1 z 24