Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Kontakt w sprawie planu:
Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
tel. 33 8766 397

 

Projekty uchwał w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [2016]
Barwałd Górny, Barwałd Średni, Kalwaria Zebrzydowska, Leńcze, Stanisław Dolny

 

Uchwała nr XVI/182/2016 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [23.09.2016]:

Miejscowość

Projekty MPZP

Projekty uchwał w sprawie MPZP

Prognozy oddziaływania na środowisko

Załączniki graficzne do PONS

Barwałd Górny

BG-1, legenda

PDF

DOC

JPG

Barwałd Średni

BS-1, BS-2, BS-3, BS-4, BS-5, legenda, orientacja

PDF

DOC

JPG

Kalwaria Zebrzydowska

KZ-1, KZ-2, KZ-3, KZ-4, KZ-5, KZ-6, KZ-7, KZ-8, legenda, orientacja

PDF

DOC

JPG

Leńcze

L-1, L-2, L-3, legenda

PDF

DOC

JPG

Podolany

P-1, P-2, legenda

PDF

DOC

JPG

Stanisław Dolny

SD-1, SD-2, SD-3, SD-4, legenda, orientacja

PDF

DOC

JPG

Zarzyce Małe

ZM-1, ZM-2, legenda, orientacja

PDF

DOC

JPG

Zarzyce Wielkie

-

PDF

DOC

JPG

 

 

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Kalwaria Zebrzydowska Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
Wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF
UWAGA do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pobierz plik w formacie DOC/DOCXPobierz plik w formacie PDF

Barwałd Górny

czytaj dalej »

Barwałd Średni

czytaj dalej »

Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Przytkowice

czytaj dalej »

Stanisław Dolny

czytaj dalej »

Zarzyce Małe

czytaj dalej »

Zarzyce Wielkie

czytaj dalej »

Zebrzydowice

czytaj dalej »

Prognoza oddziaływania na środowisko

czytaj dalej »

Opracowanie ekofizjograficzne

czytaj dalej »