Plan zagospodarowania przestrzennego

 

Kontakt w sprawie planu:
Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
tel. 33 8766 397

 

 

 

 

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowa

format .pdf | format .doc

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

format .pdf | format .doc

 

Wniosek o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

format .pdf | format .doc

Barwałd Górny

czytaj dalej »

Barwałd Średni

czytaj dalej »

Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Przytkowice

czytaj dalej »

Stanisław Dolny

czytaj dalej »

Zarzyce Małe

czytaj dalej »

Zarzyce Wielkie

czytaj dalej »

Zebrzydowice

czytaj dalej »

Prognoza oddziaływania na środowisko

czytaj dalej »

Opracowanie ekofizjograficzne

czytaj dalej »