Archiwum artykułów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej od 60 000 euro. Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych 34-130 Kalwaria Zebrzydowska ul. Batalionów Chłopskich 8 tel. (0-33) 8766-331, ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie wymiany stolarki okiennej w szkołach samorządowych w gminie Kalwaria Zebrzydowska”.

czytaj dalej »

INFORMACJA

Referat Finansowy przy Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej przypomina, że termin płatności III raty podatku od nieruchomości i podatku rolnego upływa z dniem 15.09.2004 r.

czytaj dalej »

Stypendia dla studentów i uczniów

Kryteria i wnioski o przyznanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stypendiów wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

czytaj dalej »

Rozpoczęto budowę sygnalizacji świetlnej

Zarządca drogi krajowej – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Krakowie rozpoczął budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg: drogi krajowej nr 52 z drogą wojewódzką nr 953 i drogą powiatową w Kalwarii Zebrzydowskiej.

czytaj dalej »

Remonty dróg gminnych

Prowadzone są remonty na drogach gminnych: Przytkowicwe Góra, Przytkowice Draboż, Barwałd Średni – Horty, Brody dojazd do boiska, Barwałd Górny za Dworem, do szkoły, Zebrzydowice koło boiska, Leńcze pod Kamieniec, Zadział.

czytaj dalej »

Informacja dla Przedsiębiorców!

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej wzywa do niezwłocznego dostosowania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej do wymogów art. 7b ust. 2 pkt 1-3 , art. 7c ust. 2 oraz 7d ust. 1 i 2 z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 1178 ze zm.)

czytaj dalej »

PIELGRZYMKA KONNA I ZAPRZĘGÓW KONNYCH

VI Konny bieg na orientacje w terenie PIELGRZYMKA KONNA do Kalwarii Zebrzydowskiej 27-29 sierpnia 2004 roku.

czytaj dalej »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. wykonanie remontu drogi rolniczej k/Lenarta w Zebrzydowicach - Bieńkowicach.

czytaj dalej »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. budowa chodnika dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z przebudową linii napowietrznej N.N.

czytaj dalej »

Ogłoszenie

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, iż w dniu 20-08-2004 (piątek) Referat Wydziału Komunikacji i Transportu, będzie nieczynny z powodu wdrażania Systemu Pojazd.

czytaj dalej »

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA W BUDYNKU „STAREJ SZKOŁY” W BRODACH, KTÓRY STANOWI WŁASNOŚĆ GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA.

czytaj dalej »

O Puchar Burmistrza Miasta

Na stadionie LKS Olimpii w Zebrzydowicach odbył się Turniej Piłki Nożnej „O Puchar Burmistrza Miasta”.

czytaj dalej »

Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro. Przedmiotem zamówienia: rozbudowa linii napowietrzno - kablowej oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej na działkach nr 5299/1, 5289 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym

Gmina Kalwaria Zebrzydowska ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro. Przedmiotem zamówienia: budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych w rejonie potoku Cedron w miejscowości Zarzyce Wielkie.

czytaj dalej »

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, przeznaczonych do dzierżawy.

czytaj dalej »

Strona 222 z 227