Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zeb.

 

Zarządzenie nr 406/2017 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie nr RPMP.10.01.02-12-0166/17 "Dać szansę przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska"

czytaj dalej »

Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest beneficjentem projektu p.t.: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

czytaj dalej »

Strona 2 z 2