Ogłoszenia - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Masz ciekawy pomysł do realizacji, chcesz uzyskać dofinansowanie? skorzystaj ze środków z UE!

Pierwsze nabory wniosków planowane są już w październiku 2016 r. LGD „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczął wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach PROW na lata 2014-2020.

czytaj dalej »

Znaleziono kota

W dniu 26 sierpnia na ul. Weissa w Kalwarii Zebrzydowskiej znaleziono dużego kocura długowłosego. Kot prawdopodobnie rasowy, maści biało-złotej, utyka na przednią łapę. Obecnie poszukiwana jest osoba, która zaopiekuje się zwierzęciem.

czytaj dalej »

Projekt aktywizujący zawodowo dla osób niepełnosprawnych do 29 r.ż.

czytaj dalej »

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Dotyczy "Przebudowy drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska od drogi wojewódzkiej nr 953 w kierunku m. Leńcze na długości ok. 1,2 km"

czytaj dalej »

Zakończono prace na ul. 3 Maja

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że zostało wykonane zagospodarowanie zieleni na ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej.

czytaj dalej »

Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach uprzejmie informuje, iż realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w roku 2016 ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej »

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Stanisław Kosek informuje, że od 28.07.2016 r. jest przeprowadzana inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza na wybranych obszarach gminy Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie „Wykonanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z analizą koniecznych działań w zakresie poprawy jakości powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, zostanie wykonane w ramach podpisanej umowy nr IXA/376/SR w dniu 18 maja 2016 r., pomiędzy województwem małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a firmą ATMOTERM S.A.

czytaj dalej »

"Nowe kwalifikacje dla twojego sukcesu"

Na terenie powiatu wadowickiego rozpoczęto realizację projektu, który skierowany jest do osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

czytaj dalej »

Możliwości pozyskiwania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. „Możliwości pozyskiwania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020”

czytaj dalej »

Nie truj. Weź dotację. Wymień piec

Prawie 210 mln zł Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020 przeznaczył na wymianę pieców w Małopolsce. Dowiedz się jak skorzystać z tych środków.

czytaj dalej »

Formularze wniosków PROW

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne już są formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

czytaj dalej »

JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że od dnia 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 260/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektora szkół w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Zarządzenie nr 260/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektora szkół w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

"Naprzeciw zmianom"

Instytut Turystyki w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie pt. „Naprzeciw zmianom” , który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacyjnych dla osób poszukujących pracy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa.

czytaj dalej »

Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa zaprasza do udziału w konkursie "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016" na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

czytaj dalej »

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Dotyczy przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska od drogi wojewódzkiej nr 953 w kierunku m. Leńcze na odległości ok. 1,2 km"

czytaj dalej »

List Prezesa KRUS, Jacka Dubińskiego, do rolników

W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, Prezes Kasy w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, apelując o ich stosowanie.

czytaj dalej »

Informacja Ministerstwa Środowiska o realizacji programu monitoringu lasów

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

czytaj dalej »

Zawieszenie działalności MARR w Starym Kinie

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zawiesza od lipca br. usługi doradcze w zakresie prowadzenia i rozwoju firmy w Punkcie Konsultacyjnym MARR S.A. w budynku Stare Kino przy ul. Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

czytaj dalej »

Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj dalej »

Strona 21 z 27