Stanisław Dolny Dolany

Sołectwo Stanisław Dolny Dolany

 

Sołtys sołectwa Stanisław Dolny Dolany

Ewa Pacut
tel. 602 125 690

 

Członkowie Rady Sołeckiej w Stanisławiu Dolnym Dolany

Mirosław Górecki
Marzena Harmatys
Tomasz Kasiarz
Wioletta Kasiarz
Marcin Korzeniowski
Piotr Korzeniowski
Czesław Kuc
Ewelina Morek-Rozum
Dawid Moskała
Patrycja Pacut-Rusek
Iwona Potoczak
Tadeusz Rybski