Zebrzydowice

Sołectwo Zebrzydowice

 

Sołtys sołectwa Zebrzydowice

Ireneusz Kowalczyk
tel. 604 558 841

 

Członkowie Rady Sołeckiej w Zebrzydowicach

Zygmunt Grabiński
Władysław Jankowicz
Marzena Jarguz
Mirosław Jarguz
Mariusz Kawaler
Anna Kosińska-Kozieł
Waldemar Kowalczyk
Zbigniew Kowalczyk
Sylwester Oleś
Mariusz Opyrchał
Paweł Ryłko
Jacek Stoczek