Podolany

Sołectwo Podolany

 

Sołtys sołectwa Podolany

Halina Kaźmierczak
tel. 784 086 996

 

Członkowie Rady Sołeckiej w Podolanach

Danuta Barankiewicz
Lucyna Brocka
Katarzyna Doleżuchowicz
Stanisław Dziuba
Witold Kaźmierczak
Adam Kot
Beata Kuc
Ewa Łęczyńska
Alicja Oleś
Włodzimierz Słonina