Brody

Sołectwo Brody

 

Sołtys sołectwa Brody

Piotr Żabecki
tel. 785 147 476

 

Członkowie Rady Sołeckiej w Brodach

Stanisław Baran
Zbigniew Ćwiękała
Andrzej Firek
Henryk Jaglarz
Mirosław Jantas
Tadeusz Karelus
Józef Kucharski
Grzegorz Kulig
Arkadiusz Kurowski
Tadeusz Pająk
Bogusław Turek
Jan Worwa