Barwałd Górny

Sołectwo Barwałd Górny


Sołtys sołectwa Barwałd Górny

Jolanta Oleksy
tel. 696 161 539

 

Członkowie Rady Sołeckiej w Barwałdzie Górnym

Wioletta Cach
Andrzej Gałuszka
Krzysztof Janicki
Józef Karcz
Jacek Kordel
Zbigniew Michalik
Maria Musiał
Agata Paździorko
Stanisław Stawowy
Zygmunt Szpila
Jan Wiecheć
Roman Zając