Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Zagospodarowanie zieleni na ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej - II etap

[04.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [19.04.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.05.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych na przedszkolne zespołu szkolno- przedszkolnego w istniejącym budynku szkoły nr 56 w Zarzycach Wielkich

[17.02.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [29.02.2016] Pytania i odpowiedzi [30.03.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [24.08.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016

[31.12.2015] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

[10.12.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [16.12.2015] Pytania, odpowiedzi i inne informacje [16.12.2015] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [29.12.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.12.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2016

[10.12.2015] Ogłoszenie o zamówieniu [29.12.2015] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [11.02.2016] Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu czynności odrzucenia oferty odwołującego, oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert [19.02.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [22.04.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 19 z 90