Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska a także utworzenie i prowadzenie PSZOK

[04.11.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [12.12.2016] Informacja z otwarcia ofert [21.12.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania :Zadanie Nr1- Przebudowa drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska – Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remo

[14.10.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [31.10.2016] Informacja z otwarcia ofert [16.11.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [05.12.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa instalacji gazowej i kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr4 w Zebrzydowicach wraz z wymianą kotłów

[27.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [04.10.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [27.10.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczowa w ciągu drogi powiatowej nr 1782 K Kalwaria - Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny - Kępki

[22.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [22.08.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.10.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2016/2017 z podziałem na 14 zadań

[22.07.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [11.10.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [30.11.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 19 z 92