Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Przebudowa drogi gminnej K 470083 Brody - Zebrzydowice w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i przepustów w m. Brody i Zebrzydowice

[20.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [16.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[05.05.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [08.06.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1730K -ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000-0+142

[26.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [20.05.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [15.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Modernizacja remizy OSP w Bugaju - kontynuacja nadbudowy budynku (zabudowy tarasu)

[15.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [29.04.2016] Informacja o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[13.04.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [10.05.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [18.07.2016] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 18 z 90