Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

[23.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów – na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowski

[29.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [09.01.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [23.01.2017] Informacja o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów - na potrzeby Urzędu Miasta Kalwarii Zeb.

[16.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [22.12.2016] Pytania i odpowiedzi [29.12.2016] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Całoroczne utrzymanie czystości na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz czystości na przystankach autobusowych na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

[01.12.2016] Ogłoszenie o zamówieniu [09.12.2016] Informacja z otwarcia ofert [27.12.2016] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [09.01.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 18 z 92