Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim wraz z instalacjami wewnętrznymi

[11.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [26.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [09.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania

[05.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [20.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [27.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 na odc. 030 km 4+133,00 – 4+192,00 i odc. 050 km 0+200,00 – 0+269,00

[01.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [18.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [02.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [30.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa świetlicy wiejskiej w Zarzycach Małych

[10.08.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [25.08.2017] Informacja z otwarcia ofert [13.09.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.09.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska z podziałem na 6 zadań

[12.07.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [03.08.2017] Informacja z otwarcia ofert [16.08.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 14 z 92