Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[09.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [24.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 2 w Brodach wraz z instalacjami wewnętrznymi w zakresie wydzielenia toalety dla osób niepełnosprawnych i szatni dla oddziału przedszkola publicznego, powiększenia zaplecza kuchennego istniejącego przedszkola niep

[07.03.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [23.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [19.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [28.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi Na Sumerówkę w miejscowości Zebrzydowice w km 0+000 – 0+313

[27.02.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [16.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.04.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [19.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi gminnej - ul. Partyzantów w zakresie: przebudowy jezdni i chodnika wraz z remontem zjazdów w m. Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 0+000 - 0+448

[20.02.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [22.02.2017] Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [28.02.2017] Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [28.02.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [10.03.2017] Informacja z otwarcia ofert [28.03.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [10.04.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji, sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej

[10.02.2017] Zapytanie ofertowe [09.03.2017] Zawiadomienie o wyborze oferty

czytaj dalej »

Strona 14 z 90