Zamówienia publiczne

Ogólnie o Joomla!

Opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 59 + 142 w m. Kalwaria Zebrzydowska polegająca na wprowadzeniu wyspy dzielącej (azyl dla pieszych) na jezdni, dod

[04.10.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [12.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [20.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [07.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Dostawa wyposażenia i urządzeń oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wyrównaj swoje szanse!

[29.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [02.10.2017] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [10.10.2017] Informacja z otwarcia ofert [11.10.2017] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części od nr I do nr VIII [17.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [16.11.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa części budynku Zespołu Szkół nr 7 w Barwałdzie Średnim wraz z instalacjami wewnętrznymi

[11.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [26.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [09.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Przebudowa drogi i budowa chodników w ciągach dróg powiatowych z podziałem na 4 zadania

[05.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [20.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [04.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [27.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 na odc. 030 km 4+133,00 – 4+192,00 i odc. 050 km 0+200,00 – 0+269,00

[01.09.2017] Ogłoszenie o zamówieniu [18.09.2017] Informacja z otwarcia ofert [02.10.2017] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [30.10.2017] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Strona 11 z 90