Zamówienia publiczne - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[23.06.2014] Pytanie i odpowiedź

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[18.06.2014] Pytania i odpowiedzi

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[17.06.2014] Pytania i odpowiedzi

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[13.06.2014] Pytania, odpowiedzi i inne informacje  

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[05.06.2014] Pytanie i odpowiedź

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[04.06.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[03.06.2014] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[03.06.2014] Zawiadomienie o spełnieniu warunków udziału w konkursie oraz zaproszenie do składania prac konkursowych

czytaj dalej »

Kontynuacja rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[02.06.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[29.05.2014] Pytanie i odpowiedź

czytaj dalej »

Dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach

[27.05.2014] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[26.05.2014] Modyfikacja treści Regulaminu konkursu

czytaj dalej »

Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej

[22.05.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, z podziałem na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1: Plac zabaw przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach. 2) Zadanie nr 2: Plac zabaw przy Punkcie Filialnym w Podolanac

[22.05.2014] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

czytaj dalej »

Wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych w nadbudowanej części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5

[22.05.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[16.05.2014] Ogłoszenie o zamówieniu

czytaj dalej »

Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym

[16.05.2014] Ogłoszenie o konkursie

czytaj dalej »

Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

[16.05.2014] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

czytaj dalej »

Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

[14.05.2014] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

czytaj dalej »

Budowa dziewięciu placów OUTDOOR FITNESS w miejscowościach: Leńcze przy boisku sportowym, Stanisław Dolny, Barwałd Górny, Leńcze przy Agronomówce, Podolany, Zebrzydowice, Brody, Przytkowice, Barwałd Średni oraz placu rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej

[13.05.2014] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czytaj dalej »

Strona 10 z 24