Sprawozdania Burmistrza


Sprawozdanie 16.10.2019

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 25 czerwca 2019 rok

czytaj dalej »

Sprawozdanie 24.06.2019

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 26 marca 2019 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 25.03.2019

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 29 stycznia 2019 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 28.01.2019

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 28 grudnia 2018 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 27.12.2018

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 27 września 2018 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 26.09.2018

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 3 sierpnia 2018 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 01.08.2018

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 29 czerwca 2018 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 27.06.2018

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 26 kwietnia 2018 roku Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017  

czytaj dalej »

Sprawozdanie 25.04.2018

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 22 lutego 2018 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 21.02.2018

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 14 grudnia 2017 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 14.12.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 9 listopada 2017 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 09.11.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 28 września 2017 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 27.09.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 29 czerwca 2017 roku  

czytaj dalej »

Sprawozdanie 28.06.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 30 marca 2017 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 28.03.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 24 lutego 2017 roku Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016

czytaj dalej »

Sprawozdanie 20.02.2017

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 16 grudnia 2016 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 13.12.2016

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 10 listopada 2016 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 09.11.2016

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 29 września 2016 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 28-09-2016

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 30 czerwca 2016 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 28-06-2016

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 11 maja 2016 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 09-05-2016

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 18 lutego 2016 roku  

czytaj dalej »

Sprawozdanie 16-02-2016

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 10 grudnia 2015 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 07-12-2015

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 27 października 2015 roku  

czytaj dalej »

Sprawozdanie 27-10-2015

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 21 września 2015 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 15-09-2015

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 18 czerwca 2015 roku  

czytaj dalej »

Sprawozdanie 16-06-2015

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 23 kwietnia 2015 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 22-04-2015

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 26 marca 2015 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 24-03-2015

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 29 stycznia 2015 roku

czytaj dalej »

Sprawozdanie 29-01-2015

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w okresie od 4 grudnia 2014 roku

czytaj dalej »

Informacja podsumowująca wybrane obszary administracji samorządowej w kadencji 2010-2014

W związku z podsumowaniem kadencji 2010-2014 i zakończeniem pracy na stanowisku Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, przedkładam do wiadomości mieszkańców wybrane, najważniejsze informacje podsumowujące prace administracji samorządowej w w/w okresie. Jednocześnie informuję, iż w dniu 1 grudnia 2014 r. Zarządzeniem nr 652/2014 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zleciłem przeprowadzenie w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej inwentaryzacji szczegółowej według stanu na dzień 1 grudnia 2014 r.

czytaj dalej »

Strona 1 z 2