Zespół Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych można podzielić ze względu na źródło ich pochodzenia na:

 • środki europejskie przyznawane bezpośrednio przez Agendy Komisji Europejskiej lub poprzez polskie instytucje rządowe i samorządowe,
 • środki krajowe, którymi dysponują poszczególne ministerstwa, samorządy wojewódzkie oraz prywatne fundacje,
 • środki zagraniczne, inne niż z Unii Europejskiej np. publiczne i prywatne fundacje.

 

Projekty podzielić można na:

 • projekty inwestycyjne (projekty „twarde”),
 • projekty nieinwestycyjne (projekty „miękkie”) – mające na celu aktywizację różnych grup społecznych, zazwyczaj w sektorze kultury, turystyki i sportu, pomocy społecznej i edukacji.

Punkty Informacyjne:

Najszerszą wiedzę nt. Funduszy Unijnych w Małopolsce można zdobyć
w Centrum Informacyjnym FEM, które działa w ramach Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub w Punktach Informacyjnych zlokalizowanych na terenie całej Małopolski.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Funduszy Europejskich

Centrum Informacyjne FEM

Fundusze Europejskie w Małopolsce

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków
tel. (12) 29 90 740
fax.  (12) 29 90 741
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/centrum_informacyjne_fem.aspx

Punkt Informacyjny w Chrzanowie

Rynek 4, 32-500 Chrzanów
tel.(32) 627 23 10, 627 23 11
fax. (32) 627 23 12
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://fundusze.malopolska.pl/Strony/punkt_chrzanow.aspx

 

Beneficjenci i potencjalni beneficjenci programów mogą liczyć na indywidualne konsultacje na temat unijnych dotacji, zdobędą też przystępnie podane informacje o ogłaszanych naborach, warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektów. Ponadto mogą korzystać z organizowanych w Punktach Informacyjnych spotkaniach informacyjnych i szkoleniach.

Regionalny Ośrodek EFS

ul. Unii Europejskiej 10

32-600 Oświęcim

tel. (33) 876 28 12

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.oswiecim.roefs.pl/


Z usług Regionalnych Ośrodków EFS mogą korzystać:

 • instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),
 • Organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy,
 • Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS,
 • szkoły (w tym szkoły wyższe),
 • jednostki naukowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka),
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • osoby indywidualne, które są zainteresowane udziałem w projektach dofinansowanych z EFS, wyłącznie w zakresie uzyskania informacji na temat projektów realizowanych w danym regionie.