Kalendarium

1278 - Dokument Bolesława Wsydliwego, wyznaczający granice pomiędzy księstwem Zatorsko-Oświęcimskim i krakowskim, do którego włącza wsie zasłużonych rycerzy Radwanitów, osiadłych w dorzeczu Skawy. Radwanici otrzymują od księcia liczne przywileje. Wymieniono górę Żar i Upik (Lanckoronę).
1356 - Kazimierz Wielki potwierdza przywileje Radwanitów, osiadłych na pograniczu księstw śląskich i ziemi krakowskiej w tzw. „korytarzu radwanickim”. Posiadają oni m.in. wsie Przytkowice, Stanisław Górny, Brody i Zebrzydowice.
XV/XVI wiek - Właścicielem Zebrzydowic zostaje Fabian Zebrzydowski, później kolejno: Jan (rotmistrz królewski i kasztalen oświęcimski), Florian (sekretarz królewski i hetman koronny), a następnie Mikołaj.
1588 - Mikołaj Zebrzydowski otrzymuje starostwo lancokorońskie i osiada na zamku w Lanckoronie.
1601 - Powstaje kościół Ukrzyżowania na stoku góry Żar.
1602 - Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski, wystawia w Krakowie dokument fundacyjny dla zakonu bernardynów oraz zobowiązuje się wybudować klasztor i kalwarię.
1609 - Powstaje kościół Matki Bożej Anielskiej.
1617 - Pierwsza lokacja miasteczka Zebrzydów przy drodze z klasztoru do Zabrzydowic.
1631 - Druga lokacja miasteczka Zebrzydów; określa prawa i obowiązki mieszczan.
1640 - Nowy dokument lokacyjny Jana Zebrzydowskiego dla miasteczka Nowy Zebrzydów. Wytyczono rynek, określono rodzaj zabudowy, targi oraz m.in. zakaz osiedlania innowierców.
1641 - Umieszczenie w kościele kalwaryjnym obrazu Matki Bożej - początek kultu maryjnego.
1655 - Najazd szwedzki na klasztor i Lanckoronę.
1671 - Wygasa ród Zebrzydowskich. Patronat nad kalwarią przejmuje ród Czartoryskich, kolejno: Anna, Magdalena, Józef.
1715 - Nowy akt lokacyjny; początek rozwoju rzemiosła.
1731 - Na gruncie zakupionym od klasztoru powstaje pałac Józefa Czartoryskiego.
II poł. XVIII wieku - utrata państwowości. Miasteczko z nową nazwą „Kalwaria” znajduje się w obrębie zaboru austriackiego.
1835 - Wygasa ród Czartoryskich.
1848 - Zniesienie pańszczyzny. Pozwolono Żydom osiedlać się w Kalwarii. Właścicielem miasta jest Jan Kanty Brandys, założyciel fundacji szkolnej.
1887 - Koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Powstaje Stowarzyszenie Zjednoczonych Rękodzielników. Liczba ludności dochodzi do 1500.
1888 - Powstaje linia kolejowa Kraków - Sucha Beskidzka, a następnie Kalwaria - Bielsko. Tory kolejowe przecięły Dróżki w trzech miejscach.
1896 - Założenie Krajowej Szkoły Stolarskiej. W akcie erekcyjnym wymieniono miejscowych rzemieślników różnych specjalności, odnotowano rzemiosło stolarskie, głównie meblowe.
1899 - Zostaje uruchomiona pierwsza Parowa Fabryka Mebli Szczepana Łojka.
1919 - Staraniem klasztoru odnowiono wszystkie kaplice i obiekty kalwaryjne.
pocz. XX wieku - Rozbudowa miasta. Powstają murowane domy i budynki publiczne (apteka bonifratrów z Zebrzydowic, sąd, szkoły, kościół p.w. św. Józefa).
1914 - Targi i wystawa mebli w Kalwarii Zebrzydowskiej, organizowane przez Krajowy Wydział we Lwowie.
II wojna św. - Zamknięcie licznych warsztatów. Całkowita eksterminacja Żydów.
po II wojnie św. - Odebranie klasztorowi majątku ziemskiego. Rozszerzenie granic administracyjnych miasta. Kalwaria w powiecie wadowickim, województwie krakowskim.
1976 - Kalwaria Zebrzydowska siedzibą gminy w województwie bielsko-bialskim, w gminie jest 11 wsi.
1979 7 czerwiec - Wizyta Ojca Świętego w Kalwarii Zebrzydowskiej.
1983 - Klasztor odzyskał ogród pałacowy, gdzie do 1993 roku wzniesiono Wyższe Seminarium Duchowne.
1990-1998 - Okres intensywnego rozwoju rzemiosła, modernizacja infrastruktury miasta.
1998 - Ojciec Święty Jan Paweł II przyjmuje Honorowe Obywatelstwo miasta. Generalny Konserwator Zabytków RP wnioskuje o wpisanie Dróżek Kalwaryjskich do zasobu Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
1999 grudzień - decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO o wpisaniu Zespołu Kulturowo Krajobrazowego Kalwari Zebrzydowskiej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO
2000 9 maj - uroczyste wręczenie certyfikatu Światowego Dziedzictwa UNESCO, uroczyste nabożeństw, sesja naukowa i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murach klasztoru.
2002 - Jubileusz 400 lecia Sanktuarium, uroczystości kościelne, sesje naukowe w Towarzystwie Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej i w Sanktuarium.
2002 19 sierpień - Wizyta Ojca Świętego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Gorące powitanie Pielgrzyma Kalwaryjskiego przez 60 tysięczny tłum wiernych.