Instytucje

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  al. Jana Pawła II 7
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  tel. (033) 876-64-37; fax. (033) 876-58-63
 2. Komisariat Policji
  ul. Targowa 1
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  tel. (033) 876-66-07; fax. (033) 876-66-07
 3. Ochotnicza Straż Pożarna
  al. Jana Pawła II 3a
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  tel. (033) 876-62-07
 4. "Poczta Polska" Urząd Pocztowy
  ul. Targowa 1
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  tel. (033) 876-61-42; fax. (033) 876-61-44
 5. Ośrodek Kultury
  ul. Mickiewicza 4
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  tel. (033) 876-66-36
 6. Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna
  al. Jana Pawła II 24
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  tel. (033) 876-64-29
 7. Wyższe Seminarium Duchowne OO. Bernardynów Biblioteka
  ul. Bernardyńska 25
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  tel. (033) 876-64-80 w. 33
 8. "Wiadomości Kalwaryjskie" Redakcja
  ul. Mickiewicza 4
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  tel. (033) 876-44-60
 9. Cech Rzemiosł Różnych
  ul. Jagiellońska 2
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  tel. (033) 876-63-21; fax. (033) 876-60-23
 10. "Beskidzka Energetyka" SA Posterunek Energetyczny
  al. Jana Pawła II 70
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska
  tel. (033) 876-64-33