"Dolandia" ma roczek

Po roku od otwarcia Placówki Wsparcia Dziennego „Dolandia”, gościła ponownie Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego. W spotkaniu brały udział również panie z zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców „Dolany na Ludowo i Sportowo”, które prowadzą naszą placówkę i są gospodarzami obiektu: prezes stowarzyszenia Ewa Pacut, skarbnik Marzena Harmatys i sekretarz Iwona Potoczak.

Spotkanie rozpoczęło się wzajemną prezentacją gości, kadry pedagogicznej i samorządu placówki. W trakcie rozmowy z dziećmi wręczono naszym gościom pierwszy numer gazetki „Dolandia News” zredagowany przez młodzież pod kierunkiem wychowawczyni Doroty Morek.

Małgorzata Chyczyńska dyrektor placówki podziękowała pomysłodawcom i wykonawcom za trafne przedsięwzięcie i zaprosiła wszystkich, którzy „przyłożyli rękę” do powstania tak wspaniałego miejsca, do pamiątkowego odbicia swoich dłoni.

Po zwiedzeniu pomieszczeń i rozmowie na temat bogatej oferty zajęć opiekuńczych i specjalistycznych dla naszych dzieci życie w placówce potoczyło się zwykłym, acz barwnym trybem.

W spotkaniu uczestniczyli również: skarbnik gminy Małgorzata Leśniak, kierownik Referatu Inwestycji Stanisław Kosek, inspektor Anna Chorąży, inspektor ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Teresa Wypiór. W spotkaniu brały udział również pracownicy Urzędu Miasta, kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Pocztowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Stanisławiu Dolnym Dorota Kawaler, z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej w Stanisławiu Dolnym Dorota Karcz, radny Tadeusz Wilk.

Zachęcamy do śledzenia FB - Dolandia - tam naprawdę sporo się dzieje!