Dyskusja publiczna nad zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Projekty zmian planów wraz z aneksami do prognoz oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do wglądu w dniach od 03 czerwca do 30 czerwca 2019r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w siedzibie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pokój nr 18 w godz. od 07.30 do 15.00 w poniedziałki do godziny 17:00

Więcej tutaj: https://tiny.pl/tcq65

Zachęcamy do udziału dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu14 czerwca2019 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej, o godz. 13.30-14.30.