Fundacja

Fundacja Premiera Waldemara Pawlaka "Europa i Samorządność" rozpoczęła powszechną akcję edukacyjną na temat jakości handlowej owoców i warzyw, czyli STANDARYZACJI ...

Fundacja EIS