Spotkanie z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty spotkał się Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w osobach dr Kazimierz Koprowski - Prezes Zarządu, dr Anna Biderman-Zaręba - Zastępca Prezesa, Robert Bażela - Dyrektor Departamentu.

Spotkanie było okazją do podsumowania współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z WFOŚiGW w Krakowie. Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ramach programu PONE w latach 2016-18 realizowała projekt „Modernizacja systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Emisji Niskiej Emisji dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska” wymienionych zostało 120 starych kotłów węglowych na łączną kwotę blisko 1 mln zł.

Jak poinformowali przedstawiciele WFOŚiGW w Krakowie program PONE nie jest już realizowany. Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ze środków WFOŚiGW mogą korzystać z programu „Czyste powietrze”.

W czasie spotkania ustalono, że w Gminie Kalwaria Zebrzydowska zostanie powołany pełnomocnik do realizacji programu „Czyste powietrze”, który w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej będzie służył pomocą i doradztwem.

Zarząd WFOŚiGW w Krakowie  spotkał się również z Radnymi Rady Miejskiej Robertem Rudeckim i Wiesławem Rudeckim, sołtysem Przytkowic Kazimierzem Targosz, Urszula Wilczyńską dyrektorem szkoły. Gości zapoznano projektem termomodernizacji ZS nr 3 w Przytkowicach, Gmina przygotowuje się do prac remontowych na terenie szkoły i będzie przy tych pracach współpracować z WFOŚiGW.