Mamy Mistrza Pięknego Czytania 2019

W tym roku Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowała I Edycję Gminnego Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”, adresowaną do uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Wydarzeniem tym Biblioteka pragnie zachęcić uczniów nie tylko do czytania książek, ale też do odkrywania piękna naszego rodzimego języka.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. I etap konkursu przeprowadzony został w szkołach: w Brodach, Leńczach, Barwałdzie Średnim, Przytkowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestnicy czytali dowolnie wybrany fragment z książki Rene Goscinnego i Jean-Jacques′a Sempego  pt. „Mikołajek i inne chłopaki”. Laureaci I etapu konkursu zakwalifikowali się do Finału.

23 maja w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się Finał Gminnego Konkursu „Mistrz Pięknego Czytania”. Edycja I. 2019. Do Finału przystąpiło 9 uczestników ze szkół z terenu Gminy:

Mikołaj Woźnica i Natalia Marszałek- z ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim

Julia Lelek i Martyna Zwierz z ZS nr 3 w Przytkowicach

Wiktor Żak i Zuzanna Piotrowska z ZS nr 6 w Leńczach

Aleksandra Pilch I Oliwia Dostal z ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zofia Janiczak ze Szkoły Podstawowej w Brodach

Finaliści etapu szkolnego czytali losowo wybrany fragment z książek Rene Goscinnego i Jean-Jacques′a Sempego : „Wakacje Mikołajka”’ „Mikołajek w szkole” lub „Mikołajek ma kłopoty”.

Jury w składzie:

Pani Danuta Tatar- nauczyciel polonista z ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pani Małgorzata Pasternak- dyrektor SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pani Renata Żak- przedstawiciel Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

oceniało technikę czytania, interpretację tekstu oraz ogólne wrażenia estetyczne. Na tej podstawie wyłoniono Mistrza Pięknego Czytania oraz dwóch Wicemistrzów.

Tytuł i statuetkę „Mistrza Pięknego Czytania 2019” otrzymała Zofia Janiczak, uczennica Szkoły Podstawowej w Brodach. Dodatkowym wyróżnieniem dla zwycięzcy będzie udział w Narodowym Czytaniu 2019.

Wicemistrzami zostali: Aleksandra Pilch z ZS w Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz Mikołaj Woźnica z ZS w Barwałdzie Średnim.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczestników. Liczymy, że Gminny Konkurs „ Mistrz Pięknego Czytania” wpisze się na stałe w kalendarium wydarzeń czytelniczych.

Anna Bogunia
Renata Żak