Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy [24.05.2019]

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Kalwaria Zebrzydowska, 13.05.2019 r.

BR.0012.5.2019.A

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Ocena stanu i zaawansowania realizacji inwestycji gminnych.
  3. Wolne wnioski
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku „Stare Kino” – ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Inwestycji,
Finansów i Majątku Gminy
Marcin Zadora