Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [20.05.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 13.05.2019 r.

BR.0012.5.2019.D

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 posiedzenie Komisji rewizyjnej z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2018 rok.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan