Rekonesans drogowy

W dniach 25 i 26 kwietnia br.  Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z Radnymi i Sołtysami poszczególnych miejscowości dokonał terenowego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych po okresie zimowym. Zgodnie z podjętymi ustaleniami rozpoczęto prace związane z modernizacją dróg będących w najgorszym stanie technicznym.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska zaplanowano do realizacji: remont cząstkowy nawierzchni jezdni, dostawę kruszywa, koszenie oraz wycinkę i podcinkę drzew, krzewów i traw zlokalizowanych w pasach drogowych, odnowę mechaniczną rowów drogowych, oznakowanie dróg i działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.