Przedsiębiorco – skorzystaj ze szkoleń i projektów MARR

Wspierając Przedsiębiorców, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA oraz Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza pracowników i właścicieli przedsiębiorstw do skorzystania z projektów „Małopolskie Bony Rozwojowe” i  „Akademia Menadżera”. Konsultacje dla przedsiębiorców odbędą się 14 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pok. 15 od godz. 10:00.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do skorzystania z dofinansowania do szkoleń, doradztwa lub studiów podyplomowych dla pracowników i właścicieli przedsiębiorstw. Dzięki projektowi „Małopolskie Bony Rozwojowe”, samozatrudnieni, mikro-małe i średnie przedsiębiorstwa („MŚP”) z Małopolski mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie w wysokości do 80% dofinansowania do godziny wycenionej na 45 zł w przypadku szkoleń i 90 zł za godzinę doradczą.

Przedsiębiorcy sami wybierają z Bazy Usług Rozwojowych szkolenia i kursy, wedle własnego uznania i potrzeb. Wystarczy być mikro- małym i średnim przedsiębiorcą i mieć zarejestrowaną firmę lub jej siedzibę na terenie Małopolski, aby uzyskać mbony. Ważność bonów to rok czasu, od momentu podpisania umowy.

Projekt Akademia Menadżera skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu z MŚP – zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw z terenów województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Chcesz wiedzieć jakich kompetencji i szkoleń potrzebujesz? Biorąc udział w projekcie opracujesz diagnozę potrzeb szkoleniowych, przeszkolisz kadrę zarządzającą i otrzymasz refundację  poniesionych kosztów  do wysokości 80 %.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MŚP z Makroregionu 3 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej tj. co najmniej 640 pracowników przedsiębiorstw stanowiących kadrę menadżerską MŚP (tj. właścicieli MŚP, pracowników MŚP zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze).