Informacja o udostępnieniu spisów wyborców

Uprzejmie informuję, że spisy wyborców są udostępnione do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – Referat Ewidencji Ludności – pokój nr 6, (I piętro) w dniach: 06 maja – 17 maja 2019 r. w godz. pracy urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 02.05.2019 r.

 

Sekretarz Gminy
Renata Borończyk