INFORMACJA.

W dniu 03.02.2004r.w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce spotkanie Burmistrza Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ...

W dniu 03.02.2004r.w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce spotkanie Burmistrza Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, kierownika ref. PDG z W-ce Marszałkiem Janem Berezą w sprawie konkursu, do którego przystąpił Cech Rzemiosł Różnych. Tematem konkursu jest projekt zestawu mebli, które następnie mają być wytwarzane przez rzemieślników w Kalwarii Zebrzydowskiej. Celem projektu jest rozwijanie i nawiązywanie do lokalnych, bogatych tradycji rzemieślniczych o wysokim poziomie jakości. Aktualnie rzemieślnicy są w trakcie wykonywania zestawu mebli. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku marca br.

info: UM