Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [09.05.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 29.04.2019 r.

BR.0012.4.2019.D

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 posiedzenie Komisji rewizyjnej z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilans).
  4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Łukasz Dragan