OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym oraz Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach.

Oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie do dnia 14 maja 2019 r.

 

 

[BIP] Zarządzenie nr 66/2019 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach