OGŁOSZENIE

W związku z uroczystościami Wielkiego Tygodnia, odbywającymi się w Sanktuarium Pasyjno–Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że planowany 18 kwietnia 2019 r. odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Brody (w kierunku Palczy), został przeniesiony na późniejszy termin tj. 30 kwietnia br.

W związku z powyższym prosimy o nie wystawienie w dniu 18 kwietnia 2019r. (Wielki Czwartek) odpadów wielkogabarytowych.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. odpady zmieszane zostaną odebrane we wczesnych godzinach porannych.

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
Mirosław Nowak