Jak pozyskać dotację z Funduszy Europejskich?

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zapraszają mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Termin dyżuru:
10 kwietnia 2019 roku (środa)
godz. 12.30-15.00

Miejsce:
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.