Kalwaria w starej fotografii

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej organizuje konkurs „Kalwaria Zebrzydowska wczoraj i dziś”. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z gminy Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz dzieci ze szkoły specjalnej w Kalwarii.

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

w ramach projektu grantowego

realizuje zadanie pt. „Kalwaria w starej fotografii”

organizuje

KONKURS „Kalwaria Zebrzydowska wczoraj i dziś”

 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z gminy Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz dzieci ze szkoły specjalnej w Kalwarii.

Celem zadania jest: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez działanie zmierzające do ochrony przed zapomnieniem zdjęć, dokumentów historycznych, archiwalnych, promowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Podczas konkursu będzie przeprowadzony program edukacyjny na temat wpływu ochrony środowiska na dziedzictwo lokalne.

Konkurs dla młodszych uczestników polegać będzie na domalowanie na planszy brakującego obiektu, ułożenie zdjęcia (z puzzli), rozpoznanie miejsca i dopasowanie do zdjęcia, obecnie przedstawiającego to miejsce.

Konkurs dla starszej młodzieży polegać będzie na rozwiązanie testu z wiedzy o Kalwarii Zebrzydowskiej, szczególnie należy zwrócić uwagę na znajomość historyczną ulic i obiektów.

W konkursie dla dwóch grup wiekowych zaplanowano atrakcyjne nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.

Więcej informacji można uzyskać po telefonem 668 057 842.

Zapraszamy do udziału!!!

 

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w 2019r. realizuje zadanie pt. „ Kalwaria w starej fotografii" konkurs w ramach projektu grantowego nr 4/7/219/UG współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 Żywiołów z siedzibą w Zakrzowie.

Przedsięwzięcie LSR: Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD. Realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów na lata 2014-2020”