Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów - spotkanie informacyjno-szkoleniowe

 

LGD „Gościniec 4 żywiołów”
zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe

połączone z warsztatami

Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów!
w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez
LGD „Gościniec 4 żywiołów”

07.03.2019 r. godz. 16:00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa
w Mucharzu

 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

 

Podczas spotkania omawiane będą min.

- cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020,

-przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, procedury naborów wniosków, przebieg oceny i wyboru operacji.

- realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez  LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

 

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo dotyczące naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Tel. 33/843 62 18

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020