Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji [06.03.2019]

 

Kalwaria Zebrzydowska, 27.02.2019 r.

BR.0012.3.2019.E

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 6 marca 2019 r. (środa) o godz. 9:30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosku złożonego do Rady Miejskiej.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w siedzibie Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 pokój 17 (II piętro).

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Tadeusz Wilk