Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy [22.02.2019]

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego,
Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Kalwaria Zebrzydowska, 11.02.2019 r.

BR.0012.2.2019.A

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie §42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy, z następującym porządkiem posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Wypracowanie możliwości zagospodarowania terenów wokół stacji i przystanków PKP na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
  3. Przygotowanie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy.
  4. Analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół w przeliczeniu na jednego ucznia.
  5. Wolne wnioski
  6. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w budynku „Stare Kino” – ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Inwestycji,
Finansów i Majątku Gminy
Marcin Zadora