Analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych

28 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Burmistrza Augustyna Ormantego z Prezesem Zarządu Miejsko Gminnego OSP RP Tadeuszem Chrostkiem oraz Komendantem Miejsko-Gminny Związku OSP RP Stanisławem Brózdą. Tematem spotkania była ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Analizie poddano czynniki rzutujące bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz funkcjonowanie OSP z terenu gminy:

- Ilość działań ratowniczo-gaśniczych

- Gminne oraz powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe,

- Organizacja zawodów sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym oraz powiatowym,

- Udział strażaków-ochotników w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz kursach KPP

Stwierdzono, że stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz działalność Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska należy uznać za dobrą. jednak w dalszym ciągu należy prowadzić współpracę ze środowiskami i organizacjami społecznymi, którym zależy na poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.