Kalwaria w starej fotografii

 

NOTA INFORMACYJNA

Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w 2019 r. realizuje zadanie pt. „Kalwaria w starej fotografii” (publikacja i konkurs) w ramach projektu grantowego nr 4/7/218/UG współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 Żywiołów z siedzibą w Zakrzowie.

 

Przedsięwzięcie LSR: Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD.
Realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów na lata 2014-2020”.