Wizyta w Krakowskim Holdingu Komunalnym

Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Augustyn Ormanty spotkał się Tadeuszem Trzmiel Prezesem Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie.

Rozmawiano o możliwej współpracy pomiędzy Gminą Kalwaria Zebrzydowska a Krakowskim Holdingiem  Komunalnym, obejmującym gospodarkę odpadami.  W spotkaniu w siedzibie firmy wziął również  udział Eugeniusz Madej ze Stowarzyszenia „Płuca Kalwarii” poruszono także sprawę związaną z odpadami produkcyjnymi, a także edukację mieszkańców gminy.

Misją Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. jest inspirowanie i realizacja działań prowadzących do zwiększenia efektywności funkcjonowania krakowskich spółek komunalnych oraz świadczenie usług związanych z sektorem gospodarki komunalnej.